ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ รายการ
13 มิ.ย. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
17 พ.ค. 2561 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2561 (รอบที่ 2)
5 ก.พ. 2561 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2561 (รอบที่ 1)Events

hotel rack

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

702-778-4652
2293248812


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280