Strona Główna

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "ZJEDNOCZENIE" w Tłokach została założona w 1952 roku. Siedziba firmy znajduje się w Tłokach, koło Wolsztyna w województwie wielkopolskim. Świadczą u Nas pracę członkowie i domownicy.

Spółdzielnia prowadzi dwa główne kierunki gospodarowania:

- rolniczy

- pozarolniczy

W skład działalności rolniczej wchodzą:

- uprawa zbóż – jęczmień, żyto, owies, mieszanki zbożowe

- chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym

Nasza baza produkcyjna:

- areał gruntów - 362 ha

- magazyny

- chlewnie

- stale unowocześniany park maszynowy - mieszalnia pasz na potrzeby własne

W skład działalności pozarolniczej wchodzą:

- usługi komunalne

- budowa i sprzedaż mieszkań - od 2011r.